مهاجرت به کانادا و استفاده از وام های تحصیلی(Scholarship or Fellowship)

دوشنبه 7 آبان 1397
Array
نسرین معین
1: تعداد بازدید

مهاجرت به کانادا و استفاده از وام های تحصیلی(Scholarship or Fellowship)

مهاجرت به کانادا و استفاده از وام های تحصیلی(Scholarship or Fellowship) یکی از روش های خوبی است که دانشجویان می توانند از آن استفاده کنند .بورس هاي تحصیلی کانادا داراي انواع گوناگونی است که معمولا از سوي دانشکده ها یا شرکت ها و موسسات خارج از دانشگاه به منظور تشویق در اختیار دانشجویان مستعد در تعدادي محدود قرار می گیرد.خصوصیت اصلی بورس ها این است که بر خلاف کمک هزینه در قبال گرفتن آن لازم نیست کار بکنید.

[caption id="attachment_865" align="aligncenter" width="600"]مهاجرت به کانادا و استفاده از وام های تحصیلی(Scholarship or Fellowship) مهاجرت به کانادا و استفاده از وام های تحصیلی(Scholarship or Fellowship)[/caption]

 

پس این بورس ها کمک هزینه هاي بدون بازگشت هستند که به صورت جایزه به دانشجویان ممتاز تعلق میگیرد.

لذا معیار این جایزه ها سوابق و برجستگی هاي تحصیلی فرد است نه نیاز مالی وي و در نتیجه افراد باید براي دریافت آن رقابت کنند.

این کمک ها فرمول چندان مشخصی براي مبلغ نداشته و هر دانشگاه و یا حتی دانشکدهاي شرایط خاص خود را براي تخصیص آنها دارد.

در نتیجه ممکن است دانشجویی که با سایر ملاك هاي ارزیابی دانشگاه یا کالج، نیازمند مالی شناخته نشده باشد، به دلیل کارنامه تحصیلی یا انجام فعالیت درخشان خاصی در حوزه علمی بتواند از این نوع کمک ها استفاده کند.

انواع گوناگون بورس های تحصیلی کانادا

اسکلارشیپ

اسکلارشیپ بیشتر براي هزینه زندگی و تحصیل دانشجو تعلق می گیرد؛

 فلوشیپ

فلوشیپ به نوعی همان اسکلارشیپ است اما تفاوت هایی در شرایط تخصیص آنها وجود دارد. فلوشیپ براي کارهاي تحقیقاتی دانشجویان ممتاز به آنها داده می شود.

در بیشتر مواقع چنین منابع مالی شهریه را تامین نموده بعلاوه یک حقوق ماهیانه را نیز براي زندگی باقی می گذارد.

میزان حقوق بطور متوسط 1100 تا 1500 دلار در ماه می باشد که کفاف هزینه یک زندگی دانشجویی نظیر اجاره یک آپارتمان کوچک غذا و لباس و تدارکات دانشگاه و حمل و نقل را خواهد داد.

Research Assistantship

این کمک هزینه، تحت عنوان دستیار پژوهشی، نوعی موقعیت شغلی است که دانشجو در دانشگاه بر روي پروژه تحقیقاتی خاصی کار میکند و به ازاي کارخود از استاد حقوق دریافت میکند.

لذا دانشجویان به ازاي دریافت آنها مسؤولیت خاصی در قبال دانشگاه یا استاد دارند و لازم است براي دانشگاه یا استاد کار کنند.

چنانچه دستیار پژوهشی به شما اعطا گردد، مقرر می شود که شما به استادي در زمینه پژوهشی کمک کنید.

استادها معمولا از صنعت یا دولت بودجه میگیرند که پروژه هاي تحقیقاتی شان را پیش ببرند.

این استادها براي انجام پروژهها دانشجوهاي دکترا (و در برخی موارد فوق لیسانس) را استخدام میکنند تا برایشان کار کنند.

به این نکته توجه داشته باشید که استادها معمولا دستیار پژوهشی را به دانشجویانی که استاد راهنماي آنها هستند، اختصاص می دهند.

به همین خاطر لازم است که با اساتیدي که زمینه ي کاریشان به زمینه کاري شما نزدیک است تماس گرفته و از موقعیت هاي باز آنها و تمایل آنها
براي پذیرفتن دانشجوي جدید، اطلاع پیدا کنید.

Teaching Assistantship

در این موقعیت شغلی، دانشجو بعنوان یک دستیار تدریس، در تدریس درس خاصی به استاد کمک و با او همکاري میکند و به ازاي آن از دانشگاه حقوق دریافت میکند.

وظیفه افراد دستیار تدریس از تنوع بسیاري برخوردار است که بصورت عمومی شامل نمره دادن، تصحیح اوراق، برگزاي کلاس هاي حل تمرین یا آزمایشگاه ها، کمک به دانشجویان و اداره جلسات هفتگی می باشد. براي گرفتن دستیار تدریس فرد باید فرمهاي خاص آن را پر کند و هر ترم براي درخواست جدید اقدام نمایید.

تخصیص دستیار تدریس معمولا بر اساس اولویت انجام میشود و دانشجویان با سابقه دکترا از اولویت بالاتري برخوردار هستند.
همچنین اغلب دانشگاهها نیاز دارند که متقاضی امتحان صحبت کردن انگلیسی مانند TSE یا بخش صحبت کردن TOEFL را بگذرانید و نمره لازم را

کسب نمایید.

Internship

دوره کارآموزي، دورهاي است که دانشجویان میتوانند در طی آن در شرکتهاي خصوصی یا سایر موسسات خارج از دانشگاه در زمینه هاي مرتبط با رشته يتحصیلی خود کار کنند و به ازاي کار خود حقوق دریافت نمایند. در طول تابستان ثبت نام و حضور در دانشگاه اجباري نیست و دانشجویان معمولا از این مدت براي کار در خارج از دانشگاه استفاده میکنند.

حقوقی که شرکتها به دانشجویان پرداخت میکنند معمولا بسیار بالاتر از حقوقی است که دانشجویان با داشتن دستیار پژوهشی یا دستیار تدریس در طول سال دریافت می نمایند .

اقدام براي دریافت این دوره کارآموزي نسبتاً ساده است و احتیاج به مدارك
متعددي ندارد. چنانچه مایل به دریافت کارآموزي براي تابستان هستید، باید از زمستان سال قبل اقدامات خود را آغاز کنید.

بسیاري از شرکتها از حدود ماه دسامبر تا می هر سال اطلاعاتی را در مورد موقعیت هاي تحت عنوان internship در وب سایت خود منتشر میکنند و اقدام به جمع آوري رزومه مینمایند .
کارشناسان شرکت با توجه به سوابق دانشجویان، تعدادي را براي مصاحبه انتخاب میکنند.

مصاحبه ممکن است به صورت تلفنی یا در محل شرکت صورت پذیرد و ممکن است شامل چندین مرحله مختلف باشد.

شرکت ها ممکن است از دانشجویان بخواهند تا علاوه بر رزومه، توصیه نامه هایی از طرف اساتید دانشگاه نیز ارائه دهند .

توصیه نامه معمولا در صورتی درخواست میشود که شما تمام مراحل مصاحبه را با موفقیت پشت سر گذاشته باشید.

داشتن دانش کافی در زمینه هاي که براي آن اقدام میکنید بسیار مهم است و از شما انتظار میرود که بتوانید عمده اي سوالات مصاحبه کننده ها را جواب دهید.

همچنین زمان اقدام براي internship هم اهمیت زیادي دارد.

برخی از شرکت ها ممکن است تا ماه فوریه تمام دانشجویانی که لازم دارند را انتخاب کرده باشند وبدیهی است که دانشجویی حتی با شرایط خوب هم در صورت اقدام بعد از این زمان، شانس چندانی براي دریافت این دوره نخواهد داشت.

اغلب دانشگاه های مرکزي به نام center career دارند که دانشجویان را با نحوه ي اقدام براي یافتن شغل و internship آشنا میکنند.

این مراکز همچنین میتوانند به شما در زمینه ي نوشتن رزومه اي که براي شرکتها می فرستید نیز کمک کنند و همچنین ممکن است لیستی از شرکت هایی را که علاقمند به استخدام کارآموز هستند را در اختیار شما قرار دهند .

علاوه بر آن در طول سال تحصیلی نمایشگاههاي کوچکی با عنوان fair career ممکن است در دانشگاه برگزار شود.
هدف اصلی این نمایشگاه ها استخدام دانشجویان براي شغل دائمی یا کارآموز است. شرکت هاي علاقمند غرفه هایی دارند که رزومه ي دانشجویان را جمع آوري میکند و حتی ممکن است مصاحبه هایی نیز با دانشجویان انجام دهند.

بازدید از این نمایشگاهها به دانشجویانی که علاقمند به گرفتن کارآموزي هستند.


مهاجرت به کانادا و استفاده از وام های تحصیلی(Scholarship or Fellowship)

دوشنبه 7 آبان 1397
Array
نسرین معین
1: تعداد بازدید

مهاجرت به کانادا و استفاده از وام های تحصیلی(Scholarship or Fellowship)

مهاجرت به کانادا و استفاده از وام های تحصیلی(Scholarship or Fellowship) یکی از روش های خوبی است که دانشجویان می توانند از آن استفاده کنند .بورس هاي تحصیلی کانادا داراي انواع گوناگونی است که معمولا از سوي دانشکده ها یا شرکت ها و موسسات خارج از دانشگاه به منظور تشویق در اختیار دانشجویان مستعد در تعدادي محدود قرار می گیرد.خصوصیت اصلی بورس ها این است که بر خلاف کمک هزینه در قبال گرفتن آن لازم نیست کار بکنید.

[caption id="attachment_865" align="aligncenter" width="600"]مهاجرت به کانادا و استفاده از وام های تحصیلی(Scholarship or Fellowship) مهاجرت به کانادا و استفاده از وام های تحصیلی(Scholarship or Fellowship)[/caption]

 

پس این بورس ها کمک هزینه هاي بدون بازگشت هستند که به صورت جایزه به دانشجویان ممتاز تعلق میگیرد.

لذا معیار این جایزه ها سوابق و برجستگی هاي تحصیلی فرد است نه نیاز مالی وي و در نتیجه افراد باید براي دریافت آن رقابت کنند.

این کمک ها فرمول چندان مشخصی براي مبلغ نداشته و هر دانشگاه و یا حتی دانشکدهاي شرایط خاص خود را براي تخصیص آنها دارد.

در نتیجه ممکن است دانشجویی که با سایر ملاك هاي ارزیابی دانشگاه یا کالج، نیازمند مالی شناخته نشده باشد، به دلیل کارنامه تحصیلی یا انجام فعالیت درخشان خاصی در حوزه علمی بتواند از این نوع کمک ها استفاده کند.

انواع گوناگون بورس های تحصیلی کانادا

اسکلارشیپ

اسکلارشیپ بیشتر براي هزینه زندگی و تحصیل دانشجو تعلق می گیرد؛

 فلوشیپ

فلوشیپ به نوعی همان اسکلارشیپ است اما تفاوت هایی در شرایط تخصیص آنها وجود دارد. فلوشیپ براي کارهاي تحقیقاتی دانشجویان ممتاز به آنها داده می شود.

در بیشتر مواقع چنین منابع مالی شهریه را تامین نموده بعلاوه یک حقوق ماهیانه را نیز براي زندگی باقی می گذارد.

میزان حقوق بطور متوسط 1100 تا 1500 دلار در ماه می باشد که کفاف هزینه یک زندگی دانشجویی نظیر اجاره یک آپارتمان کوچک غذا و لباس و تدارکات دانشگاه و حمل و نقل را خواهد داد.

Research Assistantship

این کمک هزینه، تحت عنوان دستیار پژوهشی، نوعی موقعیت شغلی است که دانشجو در دانشگاه بر روي پروژه تحقیقاتی خاصی کار میکند و به ازاي کارخود از استاد حقوق دریافت میکند.

لذا دانشجویان به ازاي دریافت آنها مسؤولیت خاصی در قبال دانشگاه یا استاد دارند و لازم است براي دانشگاه یا استاد کار کنند.

چنانچه دستیار پژوهشی به شما اعطا گردد، مقرر می شود که شما به استادي در زمینه پژوهشی کمک کنید.

استادها معمولا از صنعت یا دولت بودجه میگیرند که پروژه هاي تحقیقاتی شان را پیش ببرند.

این استادها براي انجام پروژهها دانشجوهاي دکترا (و در برخی موارد فوق لیسانس) را استخدام میکنند تا برایشان کار کنند.

به این نکته توجه داشته باشید که استادها معمولا دستیار پژوهشی را به دانشجویانی که استاد راهنماي آنها هستند، اختصاص می دهند.

به همین خاطر لازم است که با اساتیدي که زمینه ي کاریشان به زمینه کاري شما نزدیک است تماس گرفته و از موقعیت هاي باز آنها و تمایل آنها
براي پذیرفتن دانشجوي جدید، اطلاع پیدا کنید.

Teaching Assistantship

در این موقعیت شغلی، دانشجو بعنوان یک دستیار تدریس، در تدریس درس خاصی به استاد کمک و با او همکاري میکند و به ازاي آن از دانشگاه حقوق دریافت میکند.

وظیفه افراد دستیار تدریس از تنوع بسیاري برخوردار است که بصورت عمومی شامل نمره دادن، تصحیح اوراق، برگزاي کلاس هاي حل تمرین یا آزمایشگاه ها، کمک به دانشجویان و اداره جلسات هفتگی می باشد. براي گرفتن دستیار تدریس فرد باید فرمهاي خاص آن را پر کند و هر ترم براي درخواست جدید اقدام نمایید.

تخصیص دستیار تدریس معمولا بر اساس اولویت انجام میشود و دانشجویان با سابقه دکترا از اولویت بالاتري برخوردار هستند.
همچنین اغلب دانشگاهها نیاز دارند که متقاضی امتحان صحبت کردن انگلیسی مانند TSE یا بخش صحبت کردن TOEFL را بگذرانید و نمره لازم را

کسب نمایید.

Internship

دوره کارآموزي، دورهاي است که دانشجویان میتوانند در طی آن در شرکتهاي خصوصی یا سایر موسسات خارج از دانشگاه در زمینه هاي مرتبط با رشته يتحصیلی خود کار کنند و به ازاي کار خود حقوق دریافت نمایند. در طول تابستان ثبت نام و حضور در دانشگاه اجباري نیست و دانشجویان معمولا از این مدت براي کار در خارج از دانشگاه استفاده میکنند.

حقوقی که شرکتها به دانشجویان پرداخت میکنند معمولا بسیار بالاتر از حقوقی است که دانشجویان با داشتن دستیار پژوهشی یا دستیار تدریس در طول سال دریافت می نمایند .

اقدام براي دریافت این دوره کارآموزي نسبتاً ساده است و احتیاج به مدارك
متعددي ندارد. چنانچه مایل به دریافت کارآموزي براي تابستان هستید، باید از زمستان سال قبل اقدامات خود را آغاز کنید.

بسیاري از شرکتها از حدود ماه دسامبر تا می هر سال اطلاعاتی را در مورد موقعیت هاي تحت عنوان internship در وب سایت خود منتشر میکنند و اقدام به جمع آوري رزومه مینمایند .
کارشناسان شرکت با توجه به سوابق دانشجویان، تعدادي را براي مصاحبه انتخاب میکنند.

مصاحبه ممکن است به صورت تلفنی یا در محل شرکت صورت پذیرد و ممکن است شامل چندین مرحله مختلف باشد.

شرکت ها ممکن است از دانشجویان بخواهند تا علاوه بر رزومه، توصیه نامه هایی از طرف اساتید دانشگاه نیز ارائه دهند .

توصیه نامه معمولا در صورتی درخواست میشود که شما تمام مراحل مصاحبه را با موفقیت پشت سر گذاشته باشید.

داشتن دانش کافی در زمینه هاي که براي آن اقدام میکنید بسیار مهم است و از شما انتظار میرود که بتوانید عمده اي سوالات مصاحبه کننده ها را جواب دهید.

همچنین زمان اقدام براي internship هم اهمیت زیادي دارد.

برخی از شرکت ها ممکن است تا ماه فوریه تمام دانشجویانی که لازم دارند را انتخاب کرده باشند وبدیهی است که دانشجویی حتی با شرایط خوب هم در صورت اقدام بعد از این زمان، شانس چندانی براي دریافت این دوره نخواهد داشت.

اغلب دانشگاه های مرکزي به نام center career دارند که دانشجویان را با نحوه ي اقدام براي یافتن شغل و internship آشنا میکنند.

این مراکز همچنین میتوانند به شما در زمینه ي نوشتن رزومه اي که براي شرکتها می فرستید نیز کمک کنند و همچنین ممکن است لیستی از شرکت هایی را که علاقمند به استخدام کارآموز هستند را در اختیار شما قرار دهند .

علاوه بر آن در طول سال تحصیلی نمایشگاههاي کوچکی با عنوان fair career ممکن است در دانشگاه برگزار شود.
هدف اصلی این نمایشگاه ها استخدام دانشجویان براي شغل دائمی یا کارآموز است. شرکت هاي علاقمند غرفه هایی دارند که رزومه ي دانشجویان را جمع آوري میکند و حتی ممکن است مصاحبه هایی نیز با دانشجویان انجام دهند.

بازدید از این نمایشگاهها به دانشجویانی که علاقمند به گرفتن کارآموزي هستند.


مزایای مهاجرت به کانادا و زندگی در کانادا

دوشنبه 7 آبان 1397
Array
نسرین معین
1: تعداد بازدید

مزایای مهاجرت به کانادا و زندگی در کانادا

مزایای مهاجرت به کانادا و زندگی در کانادا شامل مزایای اقتصادی , بهداشتی , فرهنگی , آموزشی در این کشور است . مهاجرت از کشور مادری به همراه خانواده برای آغاز یک زندگی جدید در کشور کانادا مسلماً مهم‌ترین تصمیم در طول زندگی شما خواهد بود.

این موضوع باید به درستی در تمامی جنبه‌ها ارزیابی شود. شما باید از تمامی حقایق خوب و ناخوشایندی که در این رابطه وجود دارد با خبر شوید.

این مطالب برگرفته از تجربیات کسانی است که به عنوان نیروی کار ماهر به کانادا مهاجرت کرده‌اند.

[caption id="attachment_1043" align="aligncenter" width="710"]مزایای مهاجرت به کانادا و زندگی در کانادا مزایای مهاجرت به کانادا و زندگی در کانادا[/caption]

مزایای مهاجرت و زندگی در کانادا

رشد اقتصادی بالا در کانادا

کشور کانادا به علت داشتن اقتصادی مناسب و رشد صنعت در بسیاری از صنایع دارای بازار کار قوی است.

به منظور رشد اقتصادی و به دلیل اینکه کشور کانادا نیروهای تخصصی لازم را در بسیاری از صنایع ندارد، به جذب نیرو و کارگران خارجی مبادرت دارد.

به همین خاطر افرادی که مهارت و تجربه لازم در کارهای تخصصی دارند، در این رشته ها و صنایع جذب و مشغول به کار می شوند. این افراد معمولا از کشور و ملت هایی به کانادا مهاجرت می کنند که از رکود جهانی رنج می برند.

رعایت بهداشت و اصول بهداشتی

کشور کانادا در رعایت نکات بهداشتی و عرضه خدمات بهداشتی با کیفیت به شهروندان یکی بهترین کشورهاست و یکی از مهمترین نکات مثبت زندگی در کانادا ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی با استاندارهای بسیار بالا است.

 

تنوع فرهنگی زیاد

از کانادا می توان به عنوان یک کشور چند فرهنگی یاد کرد. کشور کانادا مهاجران بسیاری با فرهنگ های متنوع در خود دارد.

جوامع چند فرهنگی به تعامل و همکاری با افرادی که از کشورهای خارجی وارد این مناطق می شوند عادت کرده اند.

کانادا از جمله کشورهایی است که در ابتدای ورود مهاجرین محیط راحتی را برای آنها فراهم می آورد.

آمار پایین جرم و جنایت در کانادا

اگر می خواهید به جایی سفر یا مهاجرت کنید که به دلیل آمار جرم و جنایتش پایین ، در آن 100% احساس امینت داشته باشید کانادا می تواند یکی از گزینه های مناسب در دنیا باشد.

کانادا یکی از کشورهایی است که کمترین میزان جرم و جنایت را در جهان تجربه می کند. کشور کانادا در معرض جنایت هایی با خشونت کمتر، نسبت به سایر نقاط جهان است.

برنامه های اجتماعی بزرگ

کانادا برنامه های رفاهی و اجتماعی بسیاری دارد که برای مهاجران و مردم مفید هستند. سیستم مراقبت های بهداشتی سیستم بسیار مناسبی دارد که به صورت عادلانه با افراد برخورد می کند. سیستم و برنامه های اجتماعی دیگری نیز موجود هستند که بر آموزش و تمرین تمرکز دارند تا به افراد کمک کنند که به شغل مناسب و مورد هدف خود با مهارتی که در آن دارند دست یابند. سیستم آموزش و پرورش کانادا نیز یک سیستم متعادل و منظم است و کشور کانادا توانسته از این طریق و با برنامه ریزی مناسب بودجه لازم برای تاسیس مدارس جدید را به دست آورد.

فراوانی منابع طبیعی

کانادا دارای منابع طبیعی فراوانی مانند، سنگ های قیمتی، سوخت های فسیلی، چوب و برخی مصالح ساختمانی است.

فراوان بودن منابع طبیعی کارهایی را برای افراد محلی و مهاجرین ایجاد می کند. از جمله آن ها ساخت خانه ها و تعمیر خانه ها می باشد.

کانادا را می توان یک کشور غنی دانست، زیرا در کمک به شهروندان خود خوب عمل می کند.

مناظر طبیعی وسیع

مناظر طبیعی متنوع در کانادا از اقیانوس تا دریاچه ها، کوه ها و تندراه ها، همگی زیبایی های چشم نوازی را به وجود آورده است.

کانادا طیف گسترده ای از فعالیت هایی که در فضای باز می توان انجام داد را در خود دارد. در سواحل شرقی مانند نوا اسکوتیا ( Nova Scotia) دسترسی دارید و انجام کارهایی از قبیل ماهیگیری و قایقرانی در آن آسان است.

بخش مرکزی کشور فرصت هایی مانند شکار را برای علاقه مندان آن به وجود آورده است. در کل کشور نیز، می توانیم پیاده روی های عالی و مناسبی را داشته باشیم.

کانادا به طور کلی یک زیبایی طبیعی، همراه با جمعیت گسترده ای که در آن زندگی می کنند را ارائه داده است.

حمایت دولت:

کشورهای کمی در دنیا هستند که از شهروندان خود در مواقع سختی و بحران حمایت می‌کنند. در مواقع وقوع بیماری‌های سخت یا بیکاری دولت کشور کانادا از مردم و خانواده‌ها حمایت می‌کند تا بنیان زندگی‌شان حفظ شود، و از طریق سازمان‌های دولتی یا خصوصی مواد غذایی، پوشاک، مسکن، خدمات آموزشی و درمانی در اختیارشان قرار می‌دهد.

در زیر چند نمونه از برنامه های حمایت اجتماعی برای شهروندان کانادایی ذکر شده است:

. پرداخت مستمری ماهانه برای افراد زیر 18 سال.

. بیمه بیکاری.

. کمک‌های مالی به افراد بالای 65 سال کم درآمد.

. کمک‌های مالی به خانواده های کم درآمد.

. کمک‌های مالی به افراد بیکاری که توانایی کار کردن را ندارند.

آموزش کودکان و نوجوانان:

دوره ابتدایی و دوره متوسطه هر کدام 6 سال به طول می‌انجامد یعنی فرد در پایان متوسطه باید 12 مرحله را طی کرده باشد. تحصیل برای کودکان کانادایی اجباری و در سراسر کانادا به صورت رایگان می‌باشد. سطح آموزشی مدارس هر سال کنترل می‌شود، این ضامن تساوی در بهره‌مندی از آموزش‌ها و فرصت‌های گوناگون برای دانش آموزان کانادایی بدون در نظر گرفتن سطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن‌هاست.

آینده ای درخشان در انتظار کسانی است که در دانشگاه های کانادا تحصیل می‌کنند.

آینده اقامت در کانادا و پاسپورت کانادایی:

بعد از گذشت 3 سال اقامت در کانادا مهاجران با ویزای اقامت دائم می‌توانند درخواست پاسپورت کانادایی دهند، با داشتن این پاسپورت شما قادرید به خیلی از کشورها مثل آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به راحتی وارد و خارج شوید.

چون کانادا کشوری بی طرف است و مردمی آرام با روحیات انسان دوستانه دارد. با پاسپورت کانادایی همچنین می‌توانید در کشورهایی نظیر انگلستان، استرالیا و ازجمله آمریکا کار کنید..

 


مزایای مهاجرت به کانادا و زندگی در کانادا

دوشنبه 7 آبان 1397
Array
نسرین معین
1: تعداد بازدید

مزایای مهاجرت به کانادا و زندگی در کانادا

مزایای مهاجرت به کانادا و زندگی در کانادا شامل مزایای اقتصادی , بهداشتی , فرهنگی , آموزشی در این کشور است . مهاجرت از کشور مادری به همراه خانواده برای آغاز یک زندگی جدید در کشور کانادا مسلماً مهم‌ترین تصمیم در طول زندگی شما خواهد بود.

این موضوع باید به درستی در تمامی جنبه‌ها ارزیابی شود. شما باید از تمامی حقایق خوب و ناخوشایندی که در این رابطه وجود دارد با خبر شوید.

این مطالب برگرفته از تجربیات کسانی است که به عنوان نیروی کار ماهر به کانادا مهاجرت کرده‌اند.

[caption id="attachment_1043" align="aligncenter" width="710"]مزایای مهاجرت به کانادا و زندگی در کانادا مزایای مهاجرت به کانادا و زندگی در کانادا[/caption]

مزایای مهاجرت و زندگی در کانادا

رشد اقتصادی بالا در کانادا

کشور کانادا به علت داشتن اقتصادی مناسب و رشد صنعت در بسیاری از صنایع دارای بازار کار قوی است.

به منظور رشد اقتصادی و به دلیل اینکه کشور کانادا نیروهای تخصصی لازم را در بسیاری از صنایع ندارد، به جذب نیرو و کارگران خارجی مبادرت دارد.

به همین خاطر افرادی که مهارت و تجربه لازم در کارهای تخصصی دارند، در این رشته ها و صنایع جذب و مشغول به کار می شوند. این افراد معمولا از کشور و ملت هایی به کانادا مهاجرت می کنند که از رکود جهانی رنج می برند.

رعایت بهداشت و اصول بهداشتی

کشور کانادا در رعایت نکات بهداشتی و عرضه خدمات بهداشتی با کیفیت به شهروندان یکی بهترین کشورهاست و یکی از مهمترین نکات مثبت زندگی در کانادا ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی با استاندارهای بسیار بالا است.

 

تنوع فرهنگی زیاد

از کانادا می توان به عنوان یک کشور چند فرهنگی یاد کرد. کشور کانادا مهاجران بسیاری با فرهنگ های متنوع در خود دارد.

جوامع چند فرهنگی به تعامل و همکاری با افرادی که از کشورهای خارجی وارد این مناطق می شوند عادت کرده اند.

کانادا از جمله کشورهایی است که در ابتدای ورود مهاجرین محیط راحتی را برای آنها فراهم می آورد.

آمار پایین جرم و جنایت در کانادا

اگر می خواهید به جایی سفر یا مهاجرت کنید که به دلیل آمار جرم و جنایتش پایین ، در آن 100% احساس امینت داشته باشید کانادا می تواند یکی از گزینه های مناسب در دنیا باشد.

کانادا یکی از کشورهایی است که کمترین میزان جرم و جنایت را در جهان تجربه می کند. کشور کانادا در معرض جنایت هایی با خشونت کمتر، نسبت به سایر نقاط جهان است.

برنامه های اجتماعی بزرگ

کانادا برنامه های رفاهی و اجتماعی بسیاری دارد که برای مهاجران و مردم مفید هستند. سیستم مراقبت های بهداشتی سیستم بسیار مناسبی دارد که به صورت عادلانه با افراد برخورد می کند. سیستم و برنامه های اجتماعی دیگری نیز موجود هستند که بر آموزش و تمرین تمرکز دارند تا به افراد کمک کنند که به شغل مناسب و مورد هدف خود با مهارتی که در آن دارند دست یابند. سیستم آموزش و پرورش کانادا نیز یک سیستم متعادل و منظم است و کشور کانادا توانسته از این طریق و با برنامه ریزی مناسب بودجه لازم برای تاسیس مدارس جدید را به دست آورد.

فراوانی منابع طبیعی

کانادا دارای منابع طبیعی فراوانی مانند، سنگ های قیمتی، سوخت های فسیلی، چوب و برخی مصالح ساختمانی است.

فراوان بودن منابع طبیعی کارهایی را برای افراد محلی و مهاجرین ایجاد می کند. از جمله آن ها ساخت خانه ها و تعمیر خانه ها می باشد.

کانادا را می توان یک کشور غنی دانست، زیرا در کمک به شهروندان خود خوب عمل می کند.

مناظر طبیعی وسیع

مناظر طبیعی متنوع در کانادا از اقیانوس تا دریاچه ها، کوه ها و تندراه ها، همگی زیبایی های چشم نوازی را به وجود آورده است.

کانادا طیف گسترده ای از فعالیت هایی که در فضای باز می توان انجام داد را در خود دارد. در سواحل شرقی مانند نوا اسکوتیا ( Nova Scotia) دسترسی دارید و انجام کارهایی از قبیل ماهیگیری و قایقرانی در آن آسان است.

بخش مرکزی کشور فرصت هایی مانند شکار را برای علاقه مندان آن به وجود آورده است. در کل کشور نیز، می توانیم پیاده روی های عالی و مناسبی را داشته باشیم.

کانادا به طور کلی یک زیبایی طبیعی، همراه با جمعیت گسترده ای که در آن زندگی می کنند را ارائه داده است.

حمایت دولت:

کشورهای کمی در دنیا هستند که از شهروندان خود در مواقع سختی و بحران حمایت می‌کنند. در مواقع وقوع بیماری‌های سخت یا بیکاری دولت کشور کانادا از مردم و خانواده‌ها حمایت می‌کند تا بنیان زندگی‌شان حفظ شود، و از طریق سازمان‌های دولتی یا خصوصی مواد غذایی، پوشاک، مسکن، خدمات آموزشی و درمانی در اختیارشان قرار می‌دهد.

در زیر چند نمونه از برنامه های حمایت اجتماعی برای شهروندان کانادایی ذکر شده است:

. پرداخت مستمری ماهانه برای افراد زیر 18 سال.

. بیمه بیکاری.

. کمک‌های مالی به افراد بالای 65 سال کم درآمد.

. کمک‌های مالی به خانواده های کم درآمد.

. کمک‌های مالی به افراد بیکاری که توانایی کار کردن را ندارند.

آموزش کودکان و نوجوانان:

دوره ابتدایی و دوره متوسطه هر کدام 6 سال به طول می‌انجامد یعنی فرد در پایان متوسطه باید 12 مرحله را طی کرده باشد. تحصیل برای کودکان کانادایی اجباری و در سراسر کانادا به صورت رایگان می‌باشد. سطح آموزشی مدارس هر سال کنترل می‌شود، این ضامن تساوی در بهره‌مندی از آموزش‌ها و فرصت‌های گوناگون برای دانش آموزان کانادایی بدون در نظر گرفتن سطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن‌هاست.

آینده ای درخشان در انتظار کسانی است که در دانشگاه های کانادا تحصیل می‌کنند.

آینده اقامت در کانادا و پاسپورت کانادایی:

بعد از گذشت 3 سال اقامت در کانادا مهاجران با ویزای اقامت دائم می‌توانند درخواست پاسپورت کانادایی دهند، با داشتن این پاسپورت شما قادرید به خیلی از کشورها مثل آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به راحتی وارد و خارج شوید.

چون کانادا کشوری بی طرف است و مردمی آرام با روحیات انسان دوستانه دارد. با پاسپورت کانادایی همچنین می‌توانید در کشورهایی نظیر انگلستان، استرالیا و ازجمله آمریکا کار کنید..

 


۳۰ واژه فست فودی مهم که باید با آن ها آشنا باشید (بخش دوم)

شنبه 28 مهر 1397
Array
نسرین معین
3: تعداد بازدید

۳۰ واژه فست فودی مهم که باید با آن ها آشنا باشید (بخش دوم)

در بخش اول این مطلب در مورد محبوبیت فست فودها در هنگام راه اندازي فست فود  صحبت کردیم و سپس به معرفی واژگانی پرداختیم که امروزه برای مراجعه به فست فودها و یا استفادهاز غذاهای فست فودی باید با آن ها آشنا باشیم. در این بخش به معرفی ادامه آن واژگان خواهیم پرداخت.

انواع نان

واژه فست فودی

واژه فست فودی

 • نان باگت

باگت ها نوعی نان های بلند هستند که در تهیه ساندویچ ها استفاده می شوند. در زبان اصلی به آن ها sub گفته می شود که مخفف کلمه submarine به معنی زیردریایی است. دلیل این که آن ها را به این نام می شناسند، شکل ظاهری این نان ها است. البته این گونه نان ها بسته به این که شما در کدام کشور و در چه فرهنگی از آن ها استفاده می کنید، اسامی متفاوتی دارند.

 • نان های گرد

این نوع نان ها معمولا گرد هستند و زیر آن ها صاف است. این گونه نان ها را غالبا برای تهیه همبرگر و یا دیگر انواع ساندویچ استفاده می کنند.

 • مافین

مافین ها نوعی نان هستند که چیزی مابین کیک فنجانی و نان شیرین محسوب می شوند. در واقع مافین نوعی نان نیمه شیرین یا کیک است که اصولاً برای یک نفر تهیه می‌شود. مافین به دو نوع مافین انگلیسی و مافین آمریکایی تقسیم می‌شود. در نوع مافین آمریکایی معمولاً به خمیر کره، شکر و بیکینگ پودر افزوده شده و در کاغذهای ضخیمی که به فنجان شبیه است پخته می‌شود. به همین علت نوع آمریکایی مافین به نام کیک فنجانینیز خوانده می‌شود. کیک فنجانی در واقع نوعی کیک اسفنجی یا کیک کره‌ای است که در قالب‌هایی به شکل فنجان پخته می شود. برخی رستوران ها و فست فودها این نوع نان را برای صبحانه سرو می کنند. این نوع نان زمانی که با قهوه سرو و خورده می شوند، بسیار خوش مزه و لذیذ هستند.

 • اسکون

اسکون ها (Scone) بیش از هرجای دیگری در انگلستان محبوبیت دارند. اسکون ها نان های کوچک و سبک و شیرینی هستند که معمولا با میوه و چای سرو می شوند. اسکون‌ها (Scone) بافتی بین نان و شیرینی دارند و در دسته‌ نان‌های سریع طبقه‌بندی می‌شوند. نان‌های سریع (Quick bread) به نان‌هایی گفته می شود که در آن ها از خمیر مایه استفاده نمی‌ شود و نیازی به استراحت برای ور آمدن ندرند. واژه‌ اسکون (Scone) دو تلفظ دارد. تلفظ رایج آن در انگلستان اسکان /ˈskɒn/  و تلفظ آمریکایی این نان اسکون /ˈskoʊn/ هست و هر کدام را تلفظ کنید کاملا درست است. خمیر اسکون (Scone) با آرد گندم، آرد جو یا آرد جوی دوسر قابل تهیه است. این نان به صورت دایره‌ای یا مثلثی شکل برش‌زده می‌شود و همیشه به صورت تک نفره پخته و سرو می گردد. اسکون(Scone) شیرینی کمی دارد و برای مزه ‌دار کردنش با خامه، مربا یا کره به عنوان صبحانه یا عصرانه سرو می‌شود.

 • بیسکوییت

در شمال آمریکا، بیسکوییت نوعی نان نرم کوچک گرد و بدون شیرینی است. در انگلستان  و ایرلند، بیسکوییت ها خشک و شیرین هستند و شبیه به شیرینی های خشک آمریکایی هستند. به طور کلی بیسکوییت در هر کشور و هر فرهنگی که باشید ممکن است به صورت متفاوت و با طعم های مختلف تهیه شود.

غذاهای غیر اصلی

 • غذاهای غیر اصلی

غذایی که به عنوان غذای اصلی سرو می شود، Main Dish یا غذای اصلی نامیده می شود. اما غذاهای سبک و مخلفات دیگری که در کنار آن سرو می شوند را Side Dish یا غذای غیراصلی یا دورچین می نامند.

 • ادویه جات

در فست فودها علاوه بر این که غذایی که سفارش داده اید به شما ارائه می گردد، چندین نوع مختلف ادویه و سس نیز به همراه آن در اختیار شما قرار خواهد گرفت. معمولا این سس ها و ادویه جات پس از پخت غذا همراه با آن استفاده می شوند تا طعم اصلی را بهتر نشان دهند و یا کلا طعم جدیدی ایجاد نمایند. برخی از این ادویه جات مانند سس کچاپ، سس خردل، سس تند، نمک و فلفل کاملا برای همه شناخته شده هستند.

 • سس ها

سس ها ممعولا همراه با غذاهای مختلف و مخصوصا سالادها استفاده می شوند تا به آن ها طعم و مزه ای مطابق با ذائقه فردی هر شخص بدهند.

 • سیب زمینی خلالی سرخ شده

سیب زمینی خلالی سرخ شده معمولا از خلال های نازک سیب زمینی تهیه می شود. برای سرخ کردن نیز این خلال ها را کاملا در روغن شناور می کنند تا به خوبی سرخ و ترد شوند. این خلال های ترد و خوش مزه معمولا با سس کچاپ یا سس های دیگر مانند سس باربیکیو سرو می شود.

 • هش براون (Hash brown)

هش براون نوع دیگری از غذاهای سریع و غیراصلی است که با سیب زمینی و پیاز تهیه می شود. این غذا نوعی صبحانه انگلیسی محسوب می شود که گاهی همراه با بیکن، گوشت استیک و ژامبون سرو می شود. برای تهیه آن سیب زمینی و پیاز را به صورت خلال های نازک و باریک برش می دهند و یا آن ها را رنده می نمایند. پس از مخلوط کردن پیاز و سیب زمینی و اضافه کردن ادویه دلخواه آن را بسیار نازک در تابه پهن می کنند و سرخ می کنند تا کاملا برشته شود.

 • حلقه های پیاز

پیاز را به صورت حلقه ای برش می زنندو لایه های آن را از هم جدا می نمایند. پس از اضافه کردن ادویه دلخواه و قرار دادن آن ها درپودر سوخاری، آن ها را تا زمانی که کاملا برشته شوند در روغن سرخ می کنند.

 

انواع گوشت

 • برگر

برگر همان مخفف کلمه همبرگر است که از گوشت تهیه می شود. برگرها معمولا با نان های گرد همراه با کاهو، گوجه و پیاز سرو می شوند. معمولا گوشتی که برای تهیه همبرگر استفاده می شود گوشت گوساله است. اما گاهی از گوشت های دیگری مانند گوشت بوقلمون، گاو، ماهی و مرغ برای تهیه همبرگر استفاده می شود.

 • ناگت مرغ

ناگت هایب مرغ در واقع قطعات کوچکی از مرغ هستند که با ادویه های مختلف طعم دار شده اند و در روغن سرخ شده اند. بافت آن ها در داخل نرم و در خارج ترد و سوخاری است.

 • سوسیس

سوسیس ها گوشت های فراوری شده ای هستند که معمولا در ساندویچ ها و یا در خوراک های صبحانه استفاده می شوند. معمولا از گوشت قرمز برای تهیه سوسیس ها استفاده می شود اما می توان آن ها را از گوشت مرغ و بوقلمون هم تهیه نمود.

 • هات داگ

هات داگ نوعی سوسیس است که بسیار دراز و باریک تهیه می شود. هات داگ ها معمولا در نان های باگت بلند همراه با سس کچاپ و سس خردل سرو می شوند.

 • بیکن

بیکن ها قطعات بسیار نازک و طعم دار شده گوشت هستند که سرخ می شوند و معمولا در وعده صبحانه مخصوصا همراه با تخم مرغ سرو می شوند.

 • گوشت گاو

بسیاری از فست فودها تاکید می کنند که در غذاهای خود از گوشت گاو استفاده می کنند. باید توجه داشت که مرغوبیت گوشت و نحوه تغذیه گاو بر طعم و کیفیت غذایی که از آن گوشت تهیه می شود تاثیر به سزایی دارد.

تمامی کلماتی که در این مطلب به آن ها اشاره شد، کلمات و اصطلاحاتی هستند که در فست فودها مورد استفاده قرار می گیرند. با دانستن هر کدام از آن ها می توانید در هنگام مراجعه به فست فود غذایی را سفارش دهید که می دانید از چه موادی تشکیل شده است و آیا مطابق ذائقه شما هست یا نیست.

 


۳۰ واژه فست فودی مهم که باید با آن ها آشنا باشید (بخش دوم)

شنبه 28 مهر 1397
Array
نسرین معین
3: تعداد بازدید

۳۰ واژه فست فودی مهم که باید با آن ها آشنا باشید (بخش دوم)

در بخش اول این مطلب در مورد محبوبیت فست فودها در هنگام راه اندازي فست فود  صحبت کردیم و سپس به معرفی واژگانی پرداختیم که امروزه برای مراجعه به فست فودها و یا استفادهاز غذاهای فست فودی باید با آن ها آشنا باشیم. در این بخش به معرفی ادامه آن واژگان خواهیم پرداخت.

انواع نان

واژه فست فودی

واژه فست فودی

 • نان باگت

باگت ها نوعی نان های بلند هستند که در تهیه ساندویچ ها استفاده می شوند. در زبان اصلی به آن ها sub گفته می شود که مخفف کلمه submarine به معنی زیردریایی است. دلیل این که آن ها را به این نام می شناسند، شکل ظاهری این نان ها است. البته این گونه نان ها بسته به این که شما در کدام کشور و در چه فرهنگی از آن ها استفاده می کنید، اسامی متفاوتی دارند.

 • نان های گرد

این نوع نان ها معمولا گرد هستند و زیر آن ها صاف است. این گونه نان ها را غالبا برای تهیه همبرگر و یا دیگر انواع ساندویچ استفاده می کنند.

 • مافین

مافین ها نوعی نان هستند که چیزی مابین کیک فنجانی و نان شیرین محسوب می شوند. در واقع مافین نوعی نان نیمه شیرین یا کیک است که اصولاً برای یک نفر تهیه می‌شود. مافین به دو نوع مافین انگلیسی و مافین آمریکایی تقسیم می‌شود. در نوع مافین آمریکایی معمولاً به خمیر کره، شکر و بیکینگ پودر افزوده شده و در کاغذهای ضخیمی که به فنجان شبیه است پخته می‌شود. به همین علت نوع آمریکایی مافین به نام کیک فنجانینیز خوانده می‌شود. کیک فنجانی در واقع نوعی کیک اسفنجی یا کیک کره‌ای است که در قالب‌هایی به شکل فنجان پخته می شود. برخی رستوران ها و فست فودها این نوع نان را برای صبحانه سرو می کنند. این نوع نان زمانی که با قهوه سرو و خورده می شوند، بسیار خوش مزه و لذیذ هستند.

 • اسکون

اسکون ها (Scone) بیش از هرجای دیگری در انگلستان محبوبیت دارند. اسکون ها نان های کوچک و سبک و شیرینی هستند که معمولا با میوه و چای سرو می شوند. اسکون‌ها (Scone) بافتی بین نان و شیرینی دارند و در دسته‌ نان‌های سریع طبقه‌بندی می‌شوند. نان‌های سریع (Quick bread) به نان‌هایی گفته می شود که در آن ها از خمیر مایه استفاده نمی‌ شود و نیازی به استراحت برای ور آمدن ندرند. واژه‌ اسکون (Scone) دو تلفظ دارد. تلفظ رایج آن در انگلستان اسکان /ˈskɒn/  و تلفظ آمریکایی این نان اسکون /ˈskoʊn/ هست و هر کدام را تلفظ کنید کاملا درست است. خمیر اسکون (Scone) با آرد گندم، آرد جو یا آرد جوی دوسر قابل تهیه است. این نان به صورت دایره‌ای یا مثلثی شکل برش‌زده می‌شود و همیشه به صورت تک نفره پخته و سرو می گردد. اسکون(Scone) شیرینی کمی دارد و برای مزه ‌دار کردنش با خامه، مربا یا کره به عنوان صبحانه یا عصرانه سرو می‌شود.

 • بیسکوییت

در شمال آمریکا، بیسکوییت نوعی نان نرم کوچک گرد و بدون شیرینی است. در انگلستان  و ایرلند، بیسکوییت ها خشک و شیرین هستند و شبیه به شیرینی های خشک آمریکایی هستند. به طور کلی بیسکوییت در هر کشور و هر فرهنگی که باشید ممکن است به صورت متفاوت و با طعم های مختلف تهیه شود.

غذاهای غیر اصلی

 • غذاهای غیر اصلی

غذایی که به عنوان غذای اصلی سرو می شود، Main Dish یا غذای اصلی نامیده می شود. اما غذاهای سبک و مخلفات دیگری که در کنار آن سرو می شوند را Side Dish یا غذای غیراصلی یا دورچین می نامند.

 • ادویه جات

در فست فودها علاوه بر این که غذایی که سفارش داده اید به شما ارائه می گردد، چندین نوع مختلف ادویه و سس نیز به همراه آن در اختیار شما قرار خواهد گرفت. معمولا این سس ها و ادویه جات پس از پخت غذا همراه با آن استفاده می شوند تا طعم اصلی را بهتر نشان دهند و یا کلا طعم جدیدی ایجاد نمایند. برخی از این ادویه جات مانند سس کچاپ، سس خردل، سس تند، نمک و فلفل کاملا برای همه شناخته شده هستند.

 • سس ها

سس ها ممعولا همراه با غذاهای مختلف و مخصوصا سالادها استفاده می شوند تا به آن ها طعم و مزه ای مطابق با ذائقه فردی هر شخص بدهند.

 • سیب زمینی خلالی سرخ شده

سیب زمینی خلالی سرخ شده معمولا از خلال های نازک سیب زمینی تهیه می شود. برای سرخ کردن نیز این خلال ها را کاملا در روغن شناور می کنند تا به خوبی سرخ و ترد شوند. این خلال های ترد و خوش مزه معمولا با سس کچاپ یا سس های دیگر مانند سس باربیکیو سرو می شود.

 • هش براون (Hash brown)

هش براون نوع دیگری از غذاهای سریع و غیراصلی است که با سیب زمینی و پیاز تهیه می شود. این غذا نوعی صبحانه انگلیسی محسوب می شود که گاهی همراه با بیکن، گوشت استیک و ژامبون سرو می شود. برای تهیه آن سیب زمینی و پیاز را به صورت خلال های نازک و باریک برش می دهند و یا آن ها را رنده می نمایند. پس از مخلوط کردن پیاز و سیب زمینی و اضافه کردن ادویه دلخواه آن را بسیار نازک در تابه پهن می کنند و سرخ می کنند تا کاملا برشته شود.

 • حلقه های پیاز

پیاز را به صورت حلقه ای برش می زنندو لایه های آن را از هم جدا می نمایند. پس از اضافه کردن ادویه دلخواه و قرار دادن آن ها درپودر سوخاری، آن ها را تا زمانی که کاملا برشته شوند در روغن سرخ می کنند.

 

انواع گوشت

 • برگر

برگر همان مخفف کلمه همبرگر است که از گوشت تهیه می شود. برگرها معمولا با نان های گرد همراه با کاهو، گوجه و پیاز سرو می شوند. معمولا گوشتی که برای تهیه همبرگر استفاده می شود گوشت گوساله است. اما گاهی از گوشت های دیگری مانند گوشت بوقلمون، گاو، ماهی و مرغ برای تهیه همبرگر استفاده می شود.

 • ناگت مرغ

ناگت هایب مرغ در واقع قطعات کوچکی از مرغ هستند که با ادویه های مختلف طعم دار شده اند و در روغن سرخ شده اند. بافت آن ها در داخل نرم و در خارج ترد و سوخاری است.

 • سوسیس

سوسیس ها گوشت های فراوری شده ای هستند که معمولا در ساندویچ ها و یا در خوراک های صبحانه استفاده می شوند. معمولا از گوشت قرمز برای تهیه سوسیس ها استفاده می شود اما می توان آن ها را از گوشت مرغ و بوقلمون هم تهیه نمود.

 • هات داگ

هات داگ نوعی سوسیس است که بسیار دراز و باریک تهیه می شود. هات داگ ها معمولا در نان های باگت بلند همراه با سس کچاپ و سس خردل سرو می شوند.

 • بیکن

بیکن ها قطعات بسیار نازک و طعم دار شده گوشت هستند که سرخ می شوند و معمولا در وعده صبحانه مخصوصا همراه با تخم مرغ سرو می شوند.

 • گوشت گاو

بسیاری از فست فودها تاکید می کنند که در غذاهای خود از گوشت گاو استفاده می کنند. باید توجه داشت که مرغوبیت گوشت و نحوه تغذیه گاو بر طعم و کیفیت غذایی که از آن گوشت تهیه می شود تاثیر به سزایی دارد.

تمامی کلماتی که در این مطلب به آن ها اشاره شد، کلمات و اصطلاحاتی هستند که در فست فودها مورد استفاده قرار می گیرند. با دانستن هر کدام از آن ها می توانید در هنگام مراجعه به فست فود غذایی را سفارش دهید که می دانید از چه موادی تشکیل شده است و آیا مطابق ذائقه شما هست یا نیست.

 


خرید کاغذ دیواری در مشهد و هر آنچه قبل خرید باید بدانید

سه شنبه 24 مهر 1397
Array
نسرین معین
4: تعداد بازدید

خرید کاغذ دیواری و هر آنچه قبل خرید باید بدانید

همانطور که از اسم کاغذ دیواری در مشهد مشخص است، کاغذ دیواری پوششی است که روی دیوار قرار می گیرد. استفاده از کاغذ دیواری در چند سال گذشته رشد فوق العاده چشمگیری داشته است. در این مقاله درباره کاغذ دیواری و هر آنچه قبل خرید باید بدانید و همینطور ویژگی های دیوار پوش و طرح های کاغذ دیواری را به تفضیل بیان خواهیم کرد.

کاغذ دیواری چیست؟

کاغذ دیواری اسامی متفاوتی دارد مانند دیوار پوش، والپیپر و غیره.

بنا به شکل و طرح روی کاغذ دیواری در فضاهای متفاوتی کاربرد دارد مانند: منزل، اتاق کار، اتاق کودک و حتی در رستوران ها و تالارهای بزرگ. بنابراین مناسب هر سلیقه ای می باشد.

چند نکته خیلی مهم قبل از خرید کاغذ دیواری که باید بدانید

 

کاغذ دیواری و هر آنچه قبل خرید باید بدانید | دیوار پوش | کاغذدیواری | کاغذ دیواری |

چند نکته خیلی مهم قبل از خرید کاغذ دیواری که باید بدانید

 

کاغذ دیواری یکی از زیباترین هنرهایی است که طی چند سال گذشته وارد بازار طراحی دکوراسیون داخلی شده است و دست همه افراد چه خانوم خانه دار و چه طراح دکوراسیون را برای ایجاد محیطی جذاب باز گذاشته است.

1- کاغذ دیواری به دو صورت در بازار موجود است:

 • رولی
 • متری در بازار موجود است.

2- تولید کاغذ دیواری به 3 صورت است:

 • ساده ( نقاشی شده )
 • بافته شده
 • الگوهای گرافیکی ( نقش های تکرار شونده )

3- چاپ کاغذ دیواری به 5 صورت شکل می گیرد:

 • چاپ سطحی
 • چاپ به وسیله حکاکی
 • چاپ سیلک ابریشمی
 • چاپ به صورت دیجیتال
 • چاپ به وسیله ماشین چاپ چرخشی

4- برخی از کاغذ دیواری ها امکان شستشو نیز دارند.

5- در صورتی که نصب توسط نصاب انجام نشود ممکن است زیر کاغذ دیواری هوا بگیرد و زیبایی که باید داشته باشد را دیگر نخواهد داشت و حتی ممکن است بعد از مدتی کاغذ دیواری از بستر خود جدا شود و چون به گچ دیوار کاغذ دیوار چسبانده شده، گچ دیوار را نیز جدا کند.

3 نمونه پر کاربرد از انواع کاغذ دیواری

1- کاغذ دیواری تولید شده با کاغذ

این مدل کاغذ دیواری در مشهد کاربرد و تولید بسیار اندکی دارد به دلیل آنکه لایه محافظتی ندارد و در مقابل آلودگی و رطوبت هیچ لایه محافظتی ندارد. ولی در مقابل بسیار تزئینی بوده است و طرح بر روی کاغذ چاپ میشود.

2- کاغذ دیواری با وینیل سخت و جامد

کاغذ دیواری و هر آنچه قبل خرید باید بدانید | دیوار پوش | کاغذدیواری | کاغذ دیواری |

مقاومت بالا، قابلیت شستشو و کنده شدن بدون آسیب به دیوار

از ویژگی های عالی این محصول مقاومت بالا، قابلیت شستشو و کنده شدن بدون آسیب به دیوار می باشد. در بیشتر فضاها قابل استفاده است به جز فضاهای کارگاهی که امکان تماس جنس فیزیکی نیز هست. در این کاغذ دیواری لایه کاغذ دیواری با روکش وینیلی جامد پوشش داده شده است.

3- کاغذهای وینیل فابریک بک

در این کاغذها لایه ای پوشیده از وینیل سخت روی سطح دکوراتیوشان لمینت شده است . به 3 دسته نیز تقسیم بندی میشود:

 • وینیل سخت یا جامد

بر روی لایه کاغذی و یا پارچه ای ، یک نوار وینیلی لمینت شده است . از ویژگی های این نوع به قابل شستشو و ضد لک بودن اشاره کرد.

 • کاغذی

برپایه کاغذ بوده است و سطح طرح دار برر روی آن چاپ میشود. برخی کاغذ ها روکش دارند ولی برخی هم ندارند. کاغذ های روکش دار بر روی آن ها جوهر کشیده شده است و از آن ها محافظت میکند.

 • وینیلی نون وون ( غیر بافته شده )

از یک کاغذ نون وون با یک صفحه وینیلی استفاده شده است . به علت مقاوت بالا و غیر قابل نفوذ بودن برای حمام و آشپزخانه نیز قابلیت کاربرد دارند .

 

چند طرح جذاب و مناسب کاغذ دیواری

1- انتخاب طرح گلدار

 

کاغذ دیواری و هر آنچه قبل خرید باید بدانید | دیوار پوش | کاغذدیواری | کاغذ دیواری |

طرح گلدار هیچوقت قدیمی نمیشود

 

انتخاب کاغذ دیواری با طرح گلدار مورد پسند اکثریت خانوم هاست. این نوع طرح گلدار هیچوقت قدیمی نمیشود و از مد به اصطلاح نمی افتد. ولی اگر قصد سفارش دادن کاغذ دیواری با طرح گلدار دارید حتما از کاغذ دیواری های ساده در کنار آن نیز استفاده کنید.

در نظر داشته باشید استفاده از طرح گلدار خیلی بیشتر فضای اصلی منزل مناسب اتاق خواب نیز می باشد.

2- طرح راه راه

 

کاغذ دیواری و هر آنچه قبل خرید باید بدانید | دیوار پوش | کاغذدیواری | کاغذ دیواری |

طرح های راه راه مناسب هر سلیقه ای و هر چیدمانی

 

طرح راه راه در هر جا چشم نواز ترین طرح ممکن است. طرح های راه راه مناسب هر سلیقه ای و هر چیدمانی است. اگر می خواهید این طرح را برای اتاق خواب خود استفاده کنید سعی کنید برای بالشت و روتختی از الگوهای مکمل استفاده کنید.

 

3- استفاده از المان چوبی 

 

کاغذ دیواری و هر آنچه قبل خرید باید بدانید | دیوار پوش | کاغذدیواری | کاغذ دیواری |

کاغذ دیواری با طرح چوبی فضایی دنج و راحت

 

مناسبی برای استفاده از جزئیات معماری که میخواهید در منزل خود پیاده سازی کنید. کاغذ دیواری با طرح چوبی فضایی دنج و راحت را برای شما به وجود می آورد.

 

4- استفاده از اشکال هندسی 

 

کاغذ دیواری و هر آنچه قبل خرید باید بدانید | دیوار پوش | کاغذدیواری | کاغذ دیواری |

طرح های هندسی با رنگ های جذاب

 

استفاده از طرح های هندسی با رنگ های جذاب این روزا در بین جوانان با استقبال زیادی مواجه میشود.

اگر قصد استفاده از این ایده را داشتید سعی کنید دیوار اصلی منزل یا اتاق را از این کاغذ دیواری استفاده کنید و باقی دیوارها از رنگ های مکمل استفاده کنید.

 

5- طرح هایی برای اتاق کودک

 

کاغذ دیواری و هر آنچه قبل خرید باید بدانید | دیوار پوش | کاغذدیواری | کاغذ دیواری |

نمایی از ماهی های یک دریا

 

و بالاخره می رسیم به اتاق کودکان..در استفاده از کاغذ دیواری برای اتاق کودکانتان سعی کنید از اجناس خیلی خوب استفاده کنید..البته معمولا در اتاق ها کودکان از استیکرهایی که به دیوار چسبانده می شود نیز استفاده می  کنند ولی استفاده از یک طرحی مناسب سن کودک میتواند جذاب تر نیز باشد. مانند مرد عنکبوتی یا یک جمعیتی از حیوانات یا نمایی از ماهی های یک دریا.

 منبع: کاغذ دیواری در مشهد


مزایا و معایب فود کورت های کوچک و بزرگ

دوشنبه 23 مهر 1397
Array
نسرین معین
4: تعداد بازدید

 

در این مقاله سعی داریم در مورد امروزه مزایا و معایب فود کورت های کوچک و بزرگ صحبت نماییم.

تجهیزات فست فود فود کورت ها جایگاه خود را در مراکز خرید و مناطق پر رفت و آمد دیگر پیدا کرده اند. مردم نیز دوست دارند تا برای صرف یک وعده غذایی به فود کورت ها بروند و از تنوع غذاهایی که در آن جا در اختیار آنان قرار می گیرد لذت می برند. مردم به دنبال مکان هایی هستند تا به همراه دوستان و اعضای خانواده خود در آن جا غذا بخورند و با یکدیگر به گفتگو بپردازند. چرا که در دنیای پرمشغله امروزی غذا خوردن از نظر مردم یک فعالیت اجتماعی محسوب می شود که میخ واهند تا حد امکان از آن لذت ببرند. فود کورت ها نیز با ارائه خدمات خوب و عرضه غذاهای متنوع به نوبه خود تلاش می کنند تا در این حوزه بهتر فعالیت کنند و بتوانند مشتریان بیش تری را جذب نمایند. در میان تمام خصوصیات یک فود کورت خوب، مکان قرار گیری یک فود کورت، غذاهای موجود در آن و مکانی که برای نشستن مشتریان در نظر گرفته می شود، سه عاملی هستند که می توانند تاثیرات عمده ای بر تعداد مشتریان و در نتیجه میزان درآمد فود کورت داشته باشند. در ادامه به طور اجمالی به بررسی رابطه مکان قرار گیری، اندازه فود کورت و تنوع غذایی آن خواهیم پرداخت.

مزایا و معایب فودکورت

به طور کلی فود کورت ها را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

 • فود کورت هایی که محل و مکان نشستن مناسبی برای مشتریان دارند، ولی تنوع غذایی آن ها کم است. (فود کورت های بزرگ)
 • فود کورت هایی که تنوع غذایی خوبی دارند ولی مکان نشستن کافی برای مشتریان در نظر نگرفته اند. (فود کورت های کوچک)

موضوع اصلی این است که دریابیم این دو گونه از فود کورت ها چه معایب و مزایایی دارند و چگونه می توانیم با برطرف کردن این معایب و استفاده از مزایای هر کدام، فود کورتی داشته باشیم که از لحاظ مورد پسند مشتریان باشد و دست اندرکاران فود کورت بتوانند به سود دلخواه خود برسند.

در این مطلب سعی می کنیم به بیان این موضوعات بپردازیم.

مزایا و معایب فود کورت های کوچک

 • فود کورت های کوچک معمولا فضا و مکان کافی برای نشستن مشتریان در اختیار ندارند ولی در مقابل تنوع غذایی آن ها زیاد است. این موضوع بستگی به این دارد که فود کورت در چه منطقه ای واقع شده است. اگر فود کورت در منطقه مرفه نشین شهر باشد، مردم آن منطقه اهمیتی به تنوع غذایی موجود نمی دهند، چراکه راحتی و آسایش هنگام صرف غذا برای آن ها در اولویت است. در نتیجه آن مردم به فود کورت نخواهند آمد و فود کورت تعداد مشتری مطلوب را نخواهد داشت.

اما اگر فود کورت در منطقه ای از شهر باشد که مردم آن منطقه جزء قشر متوسط یا حتی پایین تر از متوسط شناخته شوند، مردم به آن فود کورت خواهند آمد. چرا که آن دسته از مزدم میخ واهند برای امتحان کردن تنوع غذایی موجود در فود کورت به آن جا بروند وعذاهای جدید را امتحان کنند و راحتی در هنگام صرف غذا برای آنان اهمیت چندانی ندارد.

مزایا و معایب فود کورت های بزرگ

 • فود کورت های بزرگ از طرف دیگر بسیار بزرگ هستند و فضای زیادی برای نشستن مشتریان فراهم نموده اند و مشتریان می توانند به راحتی در هنگام صرف غذا در مکان دلخواه خود بنشینند و از غذای خود لذت ببرند. اما در این گونه فود کورت ها معمولا تنوع غذایی محدود است. تعداد غذاهایی که در این گونه فود کورت ها در اختیار مشتریان قرار می گیرد کم و محدود است و در نتیجه تعداد مشتریان این گونه فود کورت ها نیز بستگی به موقعیت و مکان این فود کورت ها دارد.

اگر این فود کورت های بزرگ در منطقه ای از شهر واقع شوند که مردم آن منطقه از اقشار مرفه و پولدار شهر باشند، این احتمال وجود دارد که مردم با وجود آن که می دانند تنوع غذایی آن فود کورت زیاد نیست ولی برای صرف غذا به آن جا بروند. چرا که همان طور که قبلا هم گفتیم برای آن دسته از مشتریان راحتی و آسایش و آرامش در هنگام غذا خوردن مهم است و نه چیز دیگر. پس آن ها به فود کورت خواهند رفت و آن فود کورت می تواند درآمد خوبی داشته باشد.

اما در مقابل اگر یک فود کورت بزرگ با مکانی وسیع برای نشستن مشتریان در مناطق متوسط و پایین شهر قرار داشته باشد، احتمال موفقیت آن پایین است. چرا که مردم در این گونه مناطق بیش تر به دنبال تنوع غذاها هستند و اهمیت چندانی به مکان نشستن و وسعت آن نمی دهند. در نتیجه آن ها ممکن است به چنین فود کورتی نیایند و این گونه فود کورت ها نیز در چنین مناطقی به موفقیت مطلوب نخواهند رسید.

پس اگر قصد دارید سرمایه خود را در فود کورت ها هزینه کنید، بهتر است تمامی نکات مربوط به موفقیت یک فود کورت خوب را بررسی کنید. در قسمت های دیگر سایت شما می توانید مقالات بسیاری در رابطه با فود کورت ها بیابید.

 

 

 


مزایا و معایب فود کورت های کوچک و بزرگ

دوشنبه 23 مهر 1397
Array
نسرین معین
4: تعداد بازدید

 

در این مقاله سعی داریم در مورد امروزه مزایا و معایب فود کورت های کوچک و بزرگ صحبت نماییم.

تجهیزات فست فود فود کورت ها جایگاه خود را در مراکز خرید و مناطق پر رفت و آمد دیگر پیدا کرده اند. مردم نیز دوست دارند تا برای صرف یک وعده غذایی به فود کورت ها بروند و از تنوع غذاهایی که در آن جا در اختیار آنان قرار می گیرد لذت می برند. مردم به دنبال مکان هایی هستند تا به همراه دوستان و اعضای خانواده خود در آن جا غذا بخورند و با یکدیگر به گفتگو بپردازند. چرا که در دنیای پرمشغله امروزی غذا خوردن از نظر مردم یک فعالیت اجتماعی محسوب می شود که میخ واهند تا حد امکان از آن لذت ببرند. فود کورت ها نیز با ارائه خدمات خوب و عرضه غذاهای متنوع به نوبه خود تلاش می کنند تا در این حوزه بهتر فعالیت کنند و بتوانند مشتریان بیش تری را جذب نمایند. در میان تمام خصوصیات یک فود کورت خوب، مکان قرار گیری یک فود کورت، غذاهای موجود در آن و مکانی که برای نشستن مشتریان در نظر گرفته می شود، سه عاملی هستند که می توانند تاثیرات عمده ای بر تعداد مشتریان و در نتیجه میزان درآمد فود کورت داشته باشند. در ادامه به طور اجمالی به بررسی رابطه مکان قرار گیری، اندازه فود کورت و تنوع غذایی آن خواهیم پرداخت.

مزایا و معایب فودکورت

به طور کلی فود کورت ها را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

 • فود کورت هایی که محل و مکان نشستن مناسبی برای مشتریان دارند، ولی تنوع غذایی آن ها کم است. (فود کورت های بزرگ)
 • فود کورت هایی که تنوع غذایی خوبی دارند ولی مکان نشستن کافی برای مشتریان در نظر نگرفته اند. (فود کورت های کوچک)

موضوع اصلی این است که دریابیم این دو گونه از فود کورت ها چه معایب و مزایایی دارند و چگونه می توانیم با برطرف کردن این معایب و استفاده از مزایای هر کدام، فود کورتی داشته باشیم که از لحاظ مورد پسند مشتریان باشد و دست اندرکاران فود کورت بتوانند به سود دلخواه خود برسند.

در این مطلب سعی می کنیم به بیان این موضوعات بپردازیم.

مزایا و معایب فود کورت های کوچک

 • فود کورت های کوچک معمولا فضا و مکان کافی برای نشستن مشتریان در اختیار ندارند ولی در مقابل تنوع غذایی آن ها زیاد است. این موضوع بستگی به این دارد که فود کورت در چه منطقه ای واقع شده است. اگر فود کورت در منطقه مرفه نشین شهر باشد، مردم آن منطقه اهمیتی به تنوع غذایی موجود نمی دهند، چراکه راحتی و آسایش هنگام صرف غذا برای آن ها در اولویت است. در نتیجه آن مردم به فود کورت نخواهند آمد و فود کورت تعداد مشتری مطلوب را نخواهد داشت.

اما اگر فود کورت در منطقه ای از شهر باشد که مردم آن منطقه جزء قشر متوسط یا حتی پایین تر از متوسط شناخته شوند، مردم به آن فود کورت خواهند آمد. چرا که آن دسته از مزدم میخ واهند برای امتحان کردن تنوع غذایی موجود در فود کورت به آن جا بروند وعذاهای جدید را امتحان کنند و راحتی در هنگام صرف غذا برای آنان اهمیت چندانی ندارد.

مزایا و معایب فود کورت های بزرگ

 • فود کورت های بزرگ از طرف دیگر بسیار بزرگ هستند و فضای زیادی برای نشستن مشتریان فراهم نموده اند و مشتریان می توانند به راحتی در هنگام صرف غذا در مکان دلخواه خود بنشینند و از غذای خود لذت ببرند. اما در این گونه فود کورت ها معمولا تنوع غذایی محدود است. تعداد غذاهایی که در این گونه فود کورت ها در اختیار مشتریان قرار می گیرد کم و محدود است و در نتیجه تعداد مشتریان این گونه فود کورت ها نیز بستگی به موقعیت و مکان این فود کورت ها دارد.

اگر این فود کورت های بزرگ در منطقه ای از شهر واقع شوند که مردم آن منطقه از اقشار مرفه و پولدار شهر باشند، این احتمال وجود دارد که مردم با وجود آن که می دانند تنوع غذایی آن فود کورت زیاد نیست ولی برای صرف غذا به آن جا بروند. چرا که همان طور که قبلا هم گفتیم برای آن دسته از مشتریان راحتی و آسایش و آرامش در هنگام غذا خوردن مهم است و نه چیز دیگر. پس آن ها به فود کورت خواهند رفت و آن فود کورت می تواند درآمد خوبی داشته باشد.

اما در مقابل اگر یک فود کورت بزرگ با مکانی وسیع برای نشستن مشتریان در مناطق متوسط و پایین شهر قرار داشته باشد، احتمال موفقیت آن پایین است. چرا که مردم در این گونه مناطق بیش تر به دنبال تنوع غذاها هستند و اهمیت چندانی به مکان نشستن و وسعت آن نمی دهند. در نتیجه آن ها ممکن است به چنین فود کورتی نیایند و این گونه فود کورت ها نیز در چنین مناطقی به موفقیت مطلوب نخواهند رسید.

پس اگر قصد دارید سرمایه خود را در فود کورت ها هزینه کنید، بهتر است تمامی نکات مربوط به موفقیت یک فود کورت خوب را بررسی کنید. در قسمت های دیگر سایت شما می توانید مقالات بسیاری در رابطه با فود کورت ها بیابید.

 

 

 


مزاياي داشتن غرفه در فود كورت هاي مراكز تجاري

دوشنبه 23 مهر 1397
Array
نسرین معین
4: تعداد بازدید

در اين مقاله سعي داريم در مورد فود كورت هاي مراكز تجاري صحبت كنيم.با ما تا انتهاي مقاله همراه باشيد.

راه اندازي فست فود در ميان يك فود كورت موفق، همواره گزينه اي عالي و پرسود براي رستوران ها و فست فودها محسوب مي شود. در محيط هايي كه فود كورت شناخته شده اي دارند يا تبليغات خوبي براي جذب مشتريان فود كورت انجام مي شود، داشتن يك غرفه در فود كورت مي تواند بسيار سود آور باشد. هم چنين در محيط هاي اداري، تجاري و صنعتي پر رونق و پر رفت و آمد كه معمولا فود كورت ها به دليل وجود مشتري فراوان هميشه شلوغ هستند نيز داشتن يك غرفه در مجموعه فود كورت مي تواند گزينه پرمنفعتي براي رستوران ها و فست فودها به شمار آيد. براي فست فودها و رستوران ها اجاره يا خريد اين غرفه ها به دليل اندازه كوچك آن ها و داشتن فضاها و امكانات مشترك، بسيار مقرون به صرفه تر و بهتر از خريد يا اجاره يك مكان اختصاصي براي احداث رستوران يا فست فود است. بررسي ها و آمارهاي موجود در زمينه خريد ملك براي رستوران و فست فود نشان مي دهد كه رستوران ها و فست فودها، مخصوصا فست فودهاي زنجيرهاي، تمايل دارند كه غرفه اي را در فود كورت خريداري كنند. در بيش تر موارد همين غرفه هاي كوچك در فود كورت ها بسيار موفق عمل مي كنند و سودآوري بالايي براي فست فود يا رستوران دارند. با اين وجود در زمينه داشتن غرفه در فود كورت مزاياي ديگري نيز وجود دارد كه در ادامه به آن ها اشاره خواهيم كرد.

مزاياي خريد غرفه در يك مركز خريد

همان طور كه قبلا هم گفته شد، بر اساس آمار به دست آمده ازخريد املاك براي رستوران و فست فود، خريد غرفه در مراكز تجاري بزرگ و هم چنين مراكز خريد، بسيار مورد توجه مالكان رستوران ها و فست وفودهاست. در اين گونه مراكز به دليل رفت و آمد زياد مردم، همواره مشترياني براي رستوران و فست وفد وجود دارند و اين به معناي سودآور بودن حضور در اين گونه مكان هاست. معمولا مردمي كه به يك مركز خريد يا يك مركز تجاري مراجعه مي كنند براي خوردن يك وعده غذايي يا يك خوراكي سريع نيز وقت مي گذارند. به همين دليل  و براي پاسخ گويي به اين نياز مشتريان مسئولان مراكز خريد اقدام به راه اندازي فود كورت مي نمايند تا با اين كار بتوانند رضايت مشتريان خود را هر چه بيش تر كسب كنند. فود كورت ها معمولا با امكانات خوب و تجهيزات پيشرفته ساخته مي شوند و همين موضوع رستوران ها و فست فودها را به خريد غرفه در آن فود كورت ها تشويق مي كند.

حضور در فود كورت ها مزاياي بسياري دارد. با حضور در يك فود كورت مي توان از امكانات مشتركي كه توسط مسئولان فود كورت براي تمامي غرفه هاي مجموعه فراهم مي شود استفاده نمود. تجهيزات ايمني، تجهيزات برق و آب و گاز، تجهيزات امنيتي و بسياري موارد مشابه ديگر به صورت مشترك براي تمامي غرفه ها فراهم مي شود. هم چنين استفاده از فضاي مشترك براي نشستن مشتريان، وجود سرويس هاي بهداشتي مشترك، پرداخت هزينه هاي نظافت و غيره به صورت مشترك با ساير غرفه و بسياري موارد مشترك و مشابه  ديگر باعث مي شود كه در هزينه ها صرفه جويي انجام شود. براي يك رستوران يا فست فود، اداره يك غرفه در فود كورت بسيار با صرفه تر از داشتن مكاني جداگانه در خارج از مجموعه فود كورت است. از طرف ديگر فود كورت ها معمولا در مكان هايي راه اندازي مي شوند كه همواره شلوغ است و محل رفت و آمد مردم محسوب مي شود. پس شما با حضور در يك فود كورت در واقع وجود مشتري را تضمين نموده ايد.

يكي ديگر از مزاياي عمده حضور در فود كورت و داشتن غرفه در آن اين است كه مشتريان شما مي توانند در فضاي گسترده فود كورت هر جايي را كه دوست دارند براي نشستن انتخاب كنند. يك فود كورت معمولا فضاي وسيعي دارد و مي تواند گنجايش بيش از صد نفر را داشته باشد. همين فضاي گسترده اين امكان را در اختيار خانواده قرار مي دهد كه به راحتي در كنار هم غذاي خود را ميل كنند. هم چنين فضاي بزرگ فود كورت دورهم نشستن گروه هاي بزرگ را در هنگام صرف غذا امكان پذير مي نمايد. بنابراين با داشتن غرفه در فود كورت شما در واقع به تعداد بيش تري از مشتريان دسترسي داريد. به همين دليل است كه ميزان درآمد و در نتيجه سود شما افزايش خواهد يافت.

مراكز خريد امروزه چند كاربردي هستند. يعني يك مركز خريد شامل بسياري امكانات رفاهي تفريحي ديگر نيز مي شود. امكاناتي مانند استخر، شهربازي، كلوپ هاي مختلف، سينما و غيره. تمامي اين مراكز مشتريان خاص خود را دارند و تمامي اين افراد معمولا به فود كورت هم خواهند آمد. بررسي ها نشان مي دهد كه افراد مختلفي كه به اين گونه مكان ها رفت و آمد مي كنند تمايل بسياري به صرف غذا در فود كورت مجموعه دارند. تمامي اين ها بدان معناست كه داشتن غرفه در فود كورت مي تواند طيف گسترده و متنوعي از مشتريان را براي شما به همراه داشته باشد و شما با استفاده درست از اين فرصت مي توانيد فروش خود را افزايش دهيد.

به طور كلي ازتمامي مطالب گفته شده مي توان اين گونه نتيجه گرفت كه داشتن غرفه در فود كورت يك مجموعه تجاري بسيار سودآور و مفيد است. پس با انتخاب درست مجموعه تجاري داراي فود كورت و بررسي ظرفيت هاي فود كورت و طيف مشتريان مراجعه كننده به آن، مي توانيد سرمايه خود را براي داشتن يك غرفه در آن فود كورت هزينه كنيد. نكته اي كه در پايان مي خواهيم به آن اشاره كنيم آن است كه حتما در اين مسير از مشاوره موسسات فعال در اين زمينه و افراد با تجربه در اين كار بهره بگيريد تا بتوانيد زودتر به نتايج دلخواه و موفقيت مورد نظر خود دست يابيد.


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به akhbare-nezame-mohandesi است. | طراح قالب: آوازک